Bahay > Tungkol sa atin >Pagbabahaginan ng Kaalaman

Pagbabahaginan ng Kaalaman
Mula sasa sandaling nasa entablado, nasiyahan si Chairman Jiang sa karera: ibahagi ang kanyang karanasan sa entrepreneurial sa mga may-ari ng negosyo,

at tulungan ang mga maliliit at katamtamang negosyo na makalusot sa bottleneck!


Ang mga network chamber of commerce entrepreneurs na bumisita sa aming kumpanya upang matuto, malugod din naming tinatanggap ang kanilang pagdating!

Si Chairman Jiang ay naglalakbay din sa buong bansa upang tulungan ang mga negosyo, bigyan sila ng payo, at lutasin ang mga problema para sa kanila,

para isulong ang industriya ng kuryente na gumawa ng katamtamang kontribusyon!